Viên nang đại tràng

Nội soi đại tràng viên nang là mộtthủ thuật tương tự với nội soi viên nang cho ruột non. Khác biệt chính là viên nang đại tràng được trang bị hai camera ở hai cạnh.

Thủ thuật này tạo ra ảnh từ nhiều góc hơn do sự khác biệt về kích cỡ đại tràng và ruột non.  Sau thủ thuật này, ảnh và dữ liệu sẽ được máy tính phân tích để xác định kế hoạch điều trị nhanh chóng và chính xác và nguyên nhân chính xác của bệnh. 

IMG_1109.JPGThủ thuật này tạo ra ảnh từ nhiều góc hơn do sự khác biệt về kích cỡ đại tràng và ruột non. Sau thủ thuật này, ảnh và dữ liệu sẽ được máy tính phân tích để xác định kế hoạch điều trị nhanh chóng và chính xác và nguyên nhân chính xác của bệnh.

Trao đổi với Văn phòng đại diện giới thiệu của chúng tôi tại Việt Nam

Đại diện địa phương của chúng tôi sử dụng ngôn ngữ giống bạn và có thể hỗ trợ bạn bằng cách trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về bệnh viện cũng như việc sắp xếp cho chuyến đi. Không có chi phí bổ sung cho việc sử dụng dịch vụ này theo Chính sách một giá của Bumrungrad.